Transportstyring

Styring af transport er et dynamisk område, der indebærer mange grundige overvejelser, og som kræver, at der tages højde for flere forskellige parametre.

På et marked præget af hård konkurrence, er det selvsagt, at pålidelighed, effektivitet samt kontrol er centrale faktorer i forbindelse med logistikken. Af samme grund spiller en effektiv forvaltning af alt fra ruteplanlægning, transport samt kontrol og toldbehandling af gods en afgørende rolle for producentens position på markedet.

Hos UNIQUE Solutions er vi bevidste om transportstyringens position som et strategisk værktøj, og netop derfor forsøger vi hele tiden at optimere arbejdet, så styringen af transporten varetages på bedste vis.