Toldbehandling

Omfanget af regler og bestemmelser samt forskelle i markeder kan gøre det vanskeligt at overskue selve toldbehandlingssituationen.
 
I sådanne situationer kan man med fordel drage nytte af erfaringen hos UNIQUE Solutions. Vores store ekspertise gør os i stand til at varetage en bred vifte af opgaver i forbindelse med toldydelser.

Vi sørger for udfærdigelse af tolddokumenter til og fra EU – herunder formularudfyldelser, rapporteringer, certificering, dokumentudstedelser, ansøgninger om diverse tilladelser, licenser og lignende.
 
Desuden kan vi hos UNIQUE Solutions yde vejledning til producenter – også hvis der er tale om varer, som kræver særlig eller ekstra behandling.